Actualitate, Administrație

Valabilitatea contractelor pentru garajele din Timișoara se mărește la trei ani

Proprietarii garajelor din Timișoara nu vor mai fi nevoiți să se deplaseze în fiecare an la primărie pentru prelungirea contractelor de închiriere. Noua administrație dorește ca valabilitatea unui astfel de document să fie de trei ani.

Oficialii primăriei explică că înnoirea anuală a contractelor duce la risipirea resurselor umane (funcționari publici) și materiale (hârtie, tonner, imprimante, computere etc.).

Proprietarii de garaj sunt de asemenea, nemulțumiți, mai ales din cauza faptului că la fiecare reînnoire erau obligați să aducă aceleași documente chiar dacă nu se schimbase nimic.

A fost studiată situația acestor contracte și s-a constatat că termenul închirierii, de 1 (un) an presupune folosirea nejustificată a multor resurse materiale (hârtie, tonner, imprimante, computere, precum și uzura perifericelor), resurse umane și timp care se irosește prin refacerea anuală a contractelor, iar timpul de lucru al funcționarilor care procesează și generează documentele ar putea fi folosit în alt scop al muncii de birou. Totodată, cetățenii cărora li se încheie asemenea contracte sunt nemulțumiți de termenul închirierii și de obligativitatea de a depune anual aceleași documente chiar dacă nu s-a schimbat nimic în modul în care este deținut sau folosit terenul aferent garajului”, se arată în raportul municipialității.

Dacă inițiativa va fi aprobată de către Consiliul Local Timișoara, peste 6000 de proprietari de garaje, care închiriază terenul în mod legal, vor semna contracte pe trei ani.

Propunem ca pentru terenul aferent garajelor edificate cu autorizație de construire pe terenul Municipiului Timișoara/Statului Român, încheierea de noi contracte de închiriere pe o perioadă de trei ani, cu titularii a căror contracte au expirat sau pentru care s-a transferat dreptul de proprietate”, propun oficialii primăriei.

Proiectul urmează să fie dezbătut în curând, probabil în ședința Consiliului Local Timișoara din 15 decembrie. Adoptarea hotărârii depinde de votul consilierilor.

Garajele pot fi demolate în continuare
Prelungirea valabilității contractelor nu are efecte asupra rezilierii. Contractul semnat între chiriași și municipialitate stipulează că: „contractul de închiriere se reziliază de drept fără punere în întârziere, fără intervenția instanței de judecată și fără nicio altă formalitate prealabilă în caz de sistematizare a zonei sau schimbarea situației juridice a terenului”.

Lasă un comentariu