Administrație

Primăria Timișoara își caută avocați pentru procesele intentate de foștii angajați

Primăria Timișoara dorește să angajeze avocați din afara primăriei care să o apere în instanță de foștii angajați concediați, în ciuda faptului că în cadrul primăriei lucrează o armată de consilieri juridici.

Consilierii locali sunt puși să aprobe un proiect de hotărâre „privind avizarea contractării serviciilor juridice de reprezentare în instanță pentru litigiile care izvorăsc din punerea în executare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 237 din 15.06.2021”. Este vorba despre hotărârea prin care au fost desfințate mai multe locuri de muncă din cadrul primăriei, ca urmare a adoptării noii organigrame.

„Analizând prevederile legislației în vigoare constatăm că actualul cadru legislativ permite contractarea serviciilor juridice în situații temeinic justificate și apreciate de către autoritățile locale ca fiind necesare pentru asigurarea unei reprezentări de calitate și specializată pe anumite chestiuni de drept care sunt deduse judecății. Prin urmare, prin referatul de aprobare nr. SC 2021 – 21779 din 02.08.2021 a fost înaintat un proiect de hotărâre prin care justifică necesitatea achiziționării serviciilor juridice de reprezentare din sursă externă, deși are în subordine un serviciu juridic”, se precizează în proiectul hotăririi

În încercarea de a justifica decizia de a apela la avocați externi, reprezentații Primăiei Timișoara invocă un posibil conflict de interese în care s-ar afla juriștii primăriei , dar și faptul că aceștia ar fi părtinitori cu foștii angajați, avand în vedere că între aceștia există relații personale și profesionale.

„Pe lângă cele două argumente prezentate de semnatarii referatului de aprobare mai există o justificare care ține de managementul riscului – unul din riscuri fiind exercitarea necorespunzătoare sau neexercitarea atribuțiilor de serviciu pe fondul unor convingeri personale care pot să nu aibă nici o legătură cu spețele deduse judecății și un risc care vizează securitatea informațiilor și a strategiilor de abordare a spețelor în care sunt implicați angajați din aparatul primarului”, se mai arată în raportul de specialitate ce însoțește proiectul de horărâre.

Pana acum, Primăria Timișoara a fost chemata in judecată în două procese pe marginea organigramei. Primul dosar a fost deschis de Culiță Chiș, șeful Direcției de Drumuri, care a cerut revocarea organigramei și reintegrarea acestuia pe postul ocupat anterior, iar al doilea dosar a fost deschis ca urmare a actiunii colective, formulate de 33 de foști angajati, Sindicatul Liber al Salariaților din Primăria Timișoara și din Serviciile Aflate în Subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara. Termenele de judecată vor avea loc în 10 august și 9 august.

În trecut, Primaria Timișoara a mai căutat avocați din afara instituției. În luna mai, PMT a mai contractat cu 215.000 euro pentru Colterm, cu Schoenherr & Asociații, o firma de avocatură austriacă. O afacere fără succes însă, avand în vedere că ulterior semnării contractului, Colterm a fost sancționată cu o amendă în valoare de 21 de milioane de euro pentru restituirea întarziată a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră.

Lasă un comentariu