Administrație

Fritz a decis: mai puține evenimente organizate de primarie, mai multe realizate de ONG-uri

În cadrul ședinței Consiliului Local Timișoara, regulamentul de funcționare al „Centrului de proiecte al Municipiului Timișoara” a fost aprobat. Prin urmare această entitate înființată de administrația Robu ca punct de pornire, pentru a trece proiectul de Capitală Culturală Euoropean în primărie, îl va ajuta pe Dominic Fritz să organizeze, evenimente culturale și de sport, mai mult prin ONG-uri decât prin Casa de Cultură sau Primăria Timișoara, așa cum promitea el, încă din timpul campaniei.

Vom vota regulamentul Centrului de proiecte al municipiului Timișoara. Este vorba, de fapt, despre funcționalizarea unui centru deja înființat de fosta administrație, care exista doar pe hârtie. (…) În viitor, va putea acorda burse, rezidențe sau încheia parteneriate cu organizații de profil. E clar că acest an este un an de tranziție în ceea ce privește instrumentele de finanțare ale primăriei” declara Fritz în conferința de presă care a avut loc înainte de ședința Consiliului Local.

În momentul de față, centrul nu are personal, dar în viitor va avea în total, două funcții de conducere, primele două, și cinci de execuție. Locația sediului va fi pe strada Vasile Alecsandri, nr.1, în clădirea a cărei renovare s-a finalizat la sfârșitul mandatului lui Nicolae Robu.

Obiectele de activitate vor fi: acordarea  de  finanțări  nerambursabile  pentru  realizarea  de  acțiuni,  proiecte  și programe  în  domeniile  cultură,  educație,  tineret,  sport,  mediu,  implicare  civică  și socială, informări în privința procedurilor, inițierea de acțiuni,  proiecte  și  programe proprii de formare, cercetare, documentare, burse, mobilități,   rezidențe, schimburi de experiențe și alte activități de interes –, realizarea de parteneriate, studii,  cercetări  și  analize, contribuții la  implementarea strategiilor și politicilor publice locale ale,  promovarea principiilor multiculturale şi antidiscriminatorii, promovarea Timișoara și participarea la diferite acțiuni cu orașele înfrățite.

Potrivit aceluiași document, atribuțiile centrului sunt: organizarea sesiunilor de selecție de programe, proiecte și acțiuni în domeniile cultură, educație, tineret, sport, mediu, implicare civică și socială cu finanțare nerambursabilă, asistență în domeniile și în procedurile proceselor lansate, verificarea modului în care se implementează proiectele și impactului acestora,  susținerea – inclusiv financiară – a utilizării spațiilor aflate în proprietatea primăriei, derulează programe și proiecte  de formare, cercetare, documentare, burse, mobilități,  rezidențe, schimburi de experiență și alte activități de interes în domeniile finanțate. facilitarea parteneriatelor, organizarea de evenimente de promovare, atragerea  de  parteneriate şi dezvoltare  a domeniilor finanțate, realizarea activităţilor de „diplomaţie culturală”, iniţierea şi implementarea proiectelor cu finanţare  naţională şi  internaţională  pentru dezvoltarea domeniilor finanțate, conceperea,  redactarea, editarea şi difuzarea de cărți, publicații și materiale promoționale, etc.

Lasă un comentariu