Actualitate

DOCUMENT Revine declarația pe proprie răspundere la Timișoara!

Comitetului Județean de Situații de Urgență Timiș a dispus astăzi carantinarea Timișoarei și a 4 comune periurbane începând cu data de 8 martie, ora 00:00

Instituția Prefectului Județului Timiș a comunicat in urmă cu doar câteva momente modelul de declarație pe proprie răspundere, pe care îl regăsiți mai jos:

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Pentru deplasarea în perioada carantinării zonale-Subsemnata/subsemnatul _______________________________________________________ Născută/născut la data de _______________________________________________________ Având domiciliul/reședința:_______________________________________________________

Motivul deplasării

deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă, gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale, pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani în intervalul 10,00-13,00, iar pentru persoanele cu vârsta mai mică de 65 de ani în intervalele orare 6,00-10,00, respectiv 13,00-20,00;deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;deplasările scurte în apropierea locuinței/gospodăriei legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), precum şi pentru nevoile animalelor de companie/domestice;deplasarea în scopul donării de sânge la centrele de transfuzie sanguină;deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate și/sau eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi;deplasare în vederea susținerii examenelor pentru obținerea permisului de conducere;participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu, cu prezentarea unui document justificativ;alte motive justificative precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie;⃰Adresa spre care se deplasează____________________________________________________

Intervalul orar în care se efectuează deplasarea____________________________Datele de identificare și de contact ale persoanei căreia i se acordă îngrijirea: ____________________________________________________________________

Subsemnata/subsemnatul cunosc prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații coroborat cu art. 352 din Codul penal referitor la zădărnicirea combaterii bolilor.

Semnătura Data:

De asemenea, puteti genera declaratia pe propria raspundere, online, pe platforma pusa la dispozitie de STS la urmatorul link: https://formular.sts.ro.

Un comentariu

  1. Savarina

    Zadarnicirea doborarii impactului! Politruci..

    Razboi economic fara creier. Serviluci si inchinati.

Lasă un comentariu